سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

 UP جدید* 08/12/92 

وقتی که می رفتی

وقتی که می رفتی

بهار بود

تابستان که نیامدی

پاییز شد

پاییز که برنگشتی پاییز ماند

زمستان که نیایی پاییز می ماند

تو را به دل پاییزی ات

فصلها را به هم نریزارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]