سایت بهترین ابزار


گاهی دست خودم را میگیرم، می برم هوا خوری
یاد تو هم که همه جا با من است…
تنهایی هم که پا به پایم، می دود…
میبینی؟!
وقتی که نیستی هم، جمعمان جمع است…ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]