سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

چه دلگیر است

هم جمعه باشد!

هم ابر باشد!

هم باران باشد!

هم خیابان خیس باشد!

اما ...

نه کسی باشد!!!

نه دستی برای فشردن!

نه پایی برای قدم زدن!

نه نگاهی برای زل زدن!ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]