سایت بهترین ابزار


ای لحظه ها حواس به آدم نمی دهید
یک فرصت قیاس به آدم نمی دهید

مفهـوم نیستـند خــطوط کتــاب تـان
امکـان اقتــباس به آدم نمی دهید

با اینکه بغض آینـه ها از خبر پراست
امـکـان انعـکاس به آدم نمی دهید

ظرفیــت عبــور به آخر رسیده است
یـک کـوچه ی قنــاس به آدم نمـی دهید

تقـدیر خـط نـداد بـه هـمراه اوّلـم
یــک فرصـت تـماس به آدم نمی دهـید

شـمشـیـر اتّفــاق شـما نـا گهانـی است
امکــان التمـــاس بـــه آدم نمـی دهیـد

پایـم بــرای بــار چهــارم شکـسته است
ای لحظـه ها حــواس به آدم نمـی دهیـد

رضا کرمیارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]