سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

تو در کناری و من در کناری

تو در فکر منی و من در فکری

تو به یاد منی و من به یادی

تو هنوز من نشده ای

و من همه تو شده ام

مستانه منم را نمی شناسم

و این من تو شده را تقدیمت می کنم

اما هنوز تو من نشدی

و این یعنی جاده یک طرفه است

و جاده یک طرفه راه برگشتی ندارد

باز هم می شوم از بویت مست

مست مستانهادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

من دل به تو بستم و تو در دلم جا داری

من چشم به راهت نشسته ام و تو در چشم من مأوا داری

من گوش به حرف تو سپرده ام و تو در گوشه قلبم جا داری

من تو را دوستت دارم و تو در اوج دوست داشتنیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵
می کشی تو یک نفس
می رود هوا به این طرف به آن طرف
می نشینی کنار پنجره
می کشی تو یک نفس
چشم می رود به این طرف به آن طرف
می روی تو به سوی او
می کشی تو یک نفس
می رود نگاه تو به این طرف به آن طرف

بوی عطر تو می آید به این طرف به آن طرف
محو می شود نگاه من به سوی تو از این طرف از آن طرف


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

توی خط خطی های ذهنمان خطهایی ممتد پیدا می شود

مانند بوق ممتد تلفن

وقتی گوشی دلت را برمی داری

هنوز صدای نبض خاطره ها را می شنوی

خاطره هایی که در امتداد لحظات وسعتی جاودانه دارند

و قبل از اینکه گوشی دلم قطع شود

صدایی مبهم می گفت : دوستت ...ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

 وقتی دلم هوای تو را می کند می روم کنار پنجره ، نگاه می کنم آسمان آبی را ، گویی ابرها با حرکتشان شکل تو را می سازند ، پنجره را که می گشایم گویی دلم به دریچه ی یاد تو باز شده و با پای دلم در فضای ذهنت قدم بر می دارم
و کنار پنجره با انگشتم می نویسم ای آسمانی ترین ابر من تو چه قدر دوست داشتنی هستیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

برف می بارد و آدم برفی خوشحال استادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

شب که می شود صدای سکوت در گوشه قلبم طنین انداز می شود و در کنار این همه بی صدایی طنین یاد تو بر من سایه می افکند بی شک تو معنای عشقیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

تنهایی ام را می نشانم کنج اتاق دلم

روبرویش می نشینم شاید احساس نکند تنهایی را

می گویم دم گوشش تنهایی بهتر است از بودن با تن هایی

لختی می گذرد و صدای تیک تاک ساعت همه فضا را می گیرد

و من از نبودت واژه ها را ثانیه شماری می کنمادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

می وزد نسیم

خشک و بی روح

با طعم گس هوای یک صبح مه آلود

---

می نشیند نگاه

پر ز امید و آرزو

کنج طاقچه ی دلم

---

می رقصد بر من باد

می خندد بر من پرستوی مهاجر

و من می برم یک دنیا دلزدگی را برای کوچی دیگرادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

"اگر مستم اگر هشیار

اگر خوابم اگر بیدار"

"تو را من چشم در راهم

شباهنگام"

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید ...ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ]