سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵
فـاجعـﮧیــعنـے ...
آنقــבر בر تـو غــرق شـــבه امـ
کــﮧ از تلاقـــى نگاهـــمـ بـا בیگرے احســـاسخیانــتمیـــکنمـ!!
عشـــقیعنـے همیـטּ ...


ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]