سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

با اینکه میدونَم تو آغوشت آروم خوآبیده

بازم تـ ـ ـو رو آرزو میکُنَم

اَحمَق نیستَم

نَفَهمَم نیستَم

کَثیف هَم نیستَم

فَقَط اولین کسی بودَم که عاشقت شُدَمارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]