سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیند

گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر...

گاهی وسط خــــــــــیابان!!!

ســـــــــــردت میکنند؛ داغـــــــــت میکنند خاطـــــــــرات تمـــــــــام نمیشوند...

تمامـــــــــت میکنندارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]