سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

زیـ ـ ـر بــــــاران

حتـ ـ ـی بــــ ـه درخــ ــ ـواســ ـت چتــــر هـــمـــ ـ ـ ـ

جــ ــواب رد مــی دهــ ـ ـ ـمـــــ ـ ـ ـ

میـــ ــ ـخـــ ـ ـواهـــ ـ ـم تــ ـنـ ــهـــ ـایــــی امــ را بــــه رخ ایـن هوای دو نفـــ ــره

بــ ـکشــمـــ ـارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]