سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

نــه نمـے دانــے...!
هیچــکس نمــے دانــَـد...!
پشت ِ ایــ ن چهــره ے آرامـ در دلـَـــ م چه میگــذرد...!
نمـے دانـے...!
کســے نمـے داند.....!
ایــ ن آرامش ِ ظاهــــــر و این دل ِ نـــــــا آرام...!
چقــدر خسته امـ میکنــد...!
افسوس که دیگه اون نیست.... !!ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]