سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

می خندم!

دیگر تب هم ندارم

داغ هم نیستم

دیگر به یاد تو هم نیستم

سرد شده ام

سرد سرد

نمی دانم

شاید...

شاید دق کرده ام!

کسی چه می داند...

بی حسم کردی.... نسبت به تمام حس های دنیا...!ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]