سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵


این روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...

همین...ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]