سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم

چشم مـےدوزم

زل مـے زنم...

انگشتم رآ بر لبآטּ زمیـטּ مے گذآرم:

rdquo; هــــیس...

!مـے خوآهم رد نفس هآیش بـﮧ گوش برسد...!rdquo;

امآ...!

گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے

دل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے کنم و

پرت مـے کنم سمت آسمآטּ!

دلوآپس تو مـے شوم کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ سکوت کرده ایـے

کـﮧ تو رآ نمـے شنوم...ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]