سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵
می کشی تو یک نفس
می رود هوا به این طرف به آن طرف
می نشینی کنار پنجره
می کشی تو یک نفس
چشم می رود به این طرف به آن طرف
می روی تو به سوی او
می کشی تو یک نفس
می رود نگاه تو به این طرف به آن طرف

بوی عطر تو می آید به این طرف به آن طرف
محو می شود نگاه من به سوی تو از این طرف از آن طرف


ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]