سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

تنهایی ام را می نشانم کنج اتاق دلم

روبرویش می نشینم شاید احساس نکند تنهایی را

می گویم دم گوشش تنهایی بهتر است از بودن با تن هایی

لختی می گذرد و صدای تیک تاک ساعت همه فضا را می گیرد

و من از نبودت واژه ها را ثانیه شماری می کنمارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]