سایت بهترین ابزار


عاشقانه

 

حق نداری به کسی دل بدهی الا من

پیش روی تو دو راه است ، فقط من

                                                                  .. . یا من !

عاشقم دست خودم نیست به هم میریزم

که تو هم با بقیه خوب شوی هم با من...!!!

 

 

 

 

 

شعر عاشقانه

 

ﺩﻟــــﻢ ﺑﻬــــﺎﻧــﻪﮔﯿــــﺮ ﺷــــﺪﻩ

ﺯﻧـــﺪﮔــــﯽ ﻣـــﯽﺧــــﻮﺍﻫـــﺪ

ﻋﺸـــ ـــ ــ ــــــﻖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫـﺪ

ﺳـــﻔـــــﺮ ﻣـــﯽﺧـﻮﺍﻫــــــــﺪ

ﻫــ ـ ـ ـﻮﺍﯼ ﺗــآﺯﻩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫـﺪ

ﻗـــﺸــﻨﮕـــــﯽ ﻣـــــــﯽﺧﻮﺍﻫـﺪ

ﻧــ ـــ ــــــــــ ـﻪ

ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨ ﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫـﺪ

خــــــــــــــــــــــــوب مـــــن..

ﺩﻟــ ــــــــــــﻢ ﺗــﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫـﺪ!

 

 ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]