سایت بهترین ابزار


عاشقانه های ناب

 

 وᓆـتے تو هـωـتے هـᓄــہ چے عالیـہ
 
 گریـہ و ᓘـنـבـہ هاᓄـون هـᓄــہ از ᓘـوشـפـالیـہ
 
 وᓆـتے تو هـωـتے בلـᓘـوشے هـᓄـین جاωـت
 
 ᓘـوشبـᓘـتے ᓄـون ᓆــב تـᓄـوᓄ בنیــآωـت

 

 

عاشقانه

 

عاشقانه

 

 

 ωـلاـᓄـتیـہ روزے ڪـہ بچـᓄـوטּ בهنـᓄـوטּ ωـرویـω ڪنه...      یـہ نگاـہ ᓄـظلوᓄ بهت بڪنـᓄ و تواـᓄ بـᓘـنـבے و بگی:      בیـבے چـہ × غلطے × ڪرבیـᓄ ᓄـاـᓄـانش؟؟؟!!!

 

 سلامتی روزی که بچمون دهنمونُ سرویس کنه...

یه نگاهِ مظلوم بهت بکنم و توام بخندی و بگی:

دیدی چه غلطی کردیم مامانشششش؟ ؟؟؟!!! ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]