سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

پر می کشم از پنجره‌ خواب تو تا تو

هر شب من و دیدار، در این پنجره با تو

از خستگی روز همین خواب پُر از راز

کافی ست مرا، ای همه خواسته ها تو!

دیشب من و تو بسته این خاک نبودیم

من یکسره آتش، همه ذرات هوا تو

بیدارم اگر دغدغه روز نمی‌کرد

با آتشمان سوخته بودی همه را تو

پژواک خودم بودم و خود را نشنیدم

ای هرچه صدا! هرچه صدا، هرچه صدا- تو

آزادگی و شیفتگی مرز ندارد

حتی شده ای از خودت آزاد و رها تو

یا مرگ و یا شعبده بازان سیاست؟

دیگر نه و هرگز نه، که یا مرگ که یا تو

وقتی همه جا از غزل من سخنی هست

یعنی همه ‌جا تو، همه جا تو، همه جا تو

پاسخ بده از اینهمه مخلوق چرا من؟

تا شرح دهم از همه خلق چرا تو

(محمدعلی بهمنی)ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]