سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

عاشق تر از این بودم، اگر لحظه پرواز

در دست نجیب تو کلید قفسم بود

عاشق تر از این بودم، اگر عطر نفسهات

در لحظه بی همنفسی همنفسم بود

عاشق تر از این بودم، اگر فاصله ها را

این آینه شب زده تکرار نمی کرد

عاشق تر از این بودم، اگر هق هق ما را

این سایه سرمازده انکار نمی کرد

عاشق تر از این بودم، اگر در شب وحشت

مثل تپش زنجره نایاب نبودی

عاشق تر از این بودم، اگر وقت عبورم

آن سوی سکوت پنجره خواب نبودی

 

عاشق تر از این بودی، اگر ثانیه ها را

اندوه فراموشی من تار نمی کرد

عاشق تر از این بودی، اگر این دل ساده

اسرار مرا پیش تو اقرار نمی کرد

 

با تو بهترین بودم، همسایه خورشیدی

تو نقش تبسم را از آینه دزدیدی

(یغما گلرویی-من رؤیایی دارم-صفحات 144 و 145)ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]